1000-Soortentuin

Een 1000-soortentuin van minder dan 100m²? Ik doe een poging!

Beginsituatie 31/03/2018: Een tuin in Grembergen (Dendermonde) in een wijk waar de meeste tuinen bestaan uit een zo kort mogelijk afgereden gazon. Onze tuin bestaat voorlopig uit een al even kort afgereden gazon, een appelboompje, een druivelaar en 10m haagbeuk. De eerste telling werd uitgevoerd op 31/03/2018, al voegde ik de waargenomen vogelsoorten van de voorbije 2 jaar ook toe.

Doel: Onze tuin omvormen tot een tuin vol biodiversiteit, zo veel mogelijke nieuwe soorten(groepen) leren kennen en het grootste deel van de waargenomen soorten zo goed mogelijk op de foto weten te zetten.

Regels: Enkel soorten die op natuurlijke wijze in onze tuin zijn terecht gekomen of die ik in geval van vogels vanuit onze tuin kan waarnemen komen in aanmerking.

Totaal aantal soorten: 54 [Update: 05/05/2018]

Niet gefotografeerde soorten:

 1. Merel
 2. Kauw
 3. Zwarte kraai
 4. Koolmees
 5. Pimpelmees
 6. Roodborst
 7. Turkse tortel
 8. Spreeuw
 9. Aalscholver
 10. Blauwe reiger
 11. Zwarte ooievaar
 12. Bergeend
 13. Wilde eend
 14. Buizerd
 15. Sperwer
 16. Scholekster
 17. Kievit
 18. Zilvermeeuw
 19. Gierzwaluw
 20. Groene specht
 21. Boerenzwaluw
 22. Huiszwaluw
 23. Witte kwikstaart
 24. Winterkoning
 25. Zwarte roodstaart
 26. Kramsvogel
 27. Ekster
 28. Huismus
 29. Kleine mantelmeeuw