Atletiek, Natuur

Genieten van kleine dingen

Wanneer je twee passies hebt onderdrukt de ene de andere meestal wat.
In mijn geval verdrukken de vele looptrainingen meestal het actief kijken naar vogels.

Met actief kijken naar vogels bedoel ik dan het gericht op stap gaan met de verrekijker (en eventueel ook het fototoestel).
Gelukkig woon ik hier op slechts een goeie kilometer van de groene Scheldepolders waardoor ik mijn twee hobby’s toch heel vaak kan combineren.

Bijna elke dag een goed uur lopen wil dus ook zeggen bijna elke dag een goed uur vogels kijken al lopend!
De voorbije twee dagen probeerde ik eens alle vogels te noteren die ik zag tijdens mijn twee rustige trainingen wat me op een mooi aantal van 27 soorten bracht.
Bijgevoegd vind je het lijstje van de waargenomen soorten.

En die ornithologische duurloopjes, dat noem ik nu genieten van kleine dingen!

Waarnemingen:

 1. Grote zilverreiger
 2. Blauwe reiger
 3. Kauw
 4. Zwarte kraai
 5. Spreeuw
 6. Koolmees
 7. Pimpelmees
 8. Roodborst
 9. Vink
 10. Sijs
 11. Groene specht
 12. Grote bonte specht
 13. Gaai
 14. Turkse tortel
 15. Houtduif
 16. Wilde eend
 17. Meerkoet
 18. Waterhoen
 19. Kuifeend
 20. Aalscholver
 21. Zilvermeeuw
 22. Stormmeeuw
 23. Kokmeeuw
 24. Merel
 25. Fazant
 26. Ekster
 27. Buizerd